Rekomendācijas

Sagatavošanās
Sagatavošanās
  1. Pirms uzsākt flīžu ieklāšanu jāpārliecinās, ka virsma ir līdzena (augstuma atšķirība ne vairāk kā 3mm uz 2m), sausa, tīra (nav putekļu un citu netīrumu) kā arī uz virsmas nav nožuvušas citas vielas, kas var ietekmēt virsmas saķeri (eļļa, šķaidītāji, tīrīšanas līdzekļi, u.c.). Virsma ir jāgruntē.
  2. Pirms uzsākt flīžu līmēšanu rekomendējam izklāt flīzes uz grīdas no vairākiem iepakojumiem, lai izveidotu flīžu ieklāšanas plānojumu, zīmējuma izkārtojumu, tonalitāti un konstatētu iespējamos vizuālos defektus, par kuru esamību pretenzijas netiks pieņemtas, ja materiāls jau būs ieklāts.
  3. Iegādājoties flīzes rekomendējam tās izvēlēties no vienas partijas, kuras ietvaros sakrīt flīzes kalibrs un tonis (skat. uz iepakojuma). Flīzēm ražotāja definētie izmēri un faktiskie (it īpaši rektificētajām) var atšķirties (ES normu ietvaros), tādēļ nav ieteicams vajadzīgo flīžu daudzumu aprēķināt gabalos.
  4. Flīžu līme jāizvēlas atbilstoši flīžu līmēšanas vietai un virsmas mehāniskajai un termiskajai noslodzei vadoties pēc līmes ražotāja rekomendācijām